SOS- ЕКИПИ ТЪРСЯТ ПРИЯТЕЛИ В ПОЩЕНСКИ СТАНЦИИ

21.06.2016

Изразявайки своята съпричастност към каузата на SOS Детски селища България, „Български пощи” ЕАД предостави  безвъзмездно пощенски станции София Ц, София 6, София 66 и София 13, където в рамките няколко дни, екип от двама SOS консултанти представяха на клиентите благородната кауза за привличане на SOS Приятел.

Тази дейност беше извършвана в присъствието на упълномощен пощенски служител и при спазване на вътрешните правила за сигурност в пощенските станции, както и без да пречи на месечното раздаване на пенсии.

В резултат на съвместното сътрудничество между „Български пощи“ ЕАД и SOS Детски селища България, в благородната кауза се включиха голям брой дарители - Приятели.

Благодарение на дарителската кампания SOS Приятел сдружението е помогнало на 461 деца  у нас да получат  семейна грижа и подкрепа и е съдействало на над 200 младежи да получат образование и да намерят работа.

/SOS Детски селища България, като единствена неправителствена организация, която се грижи за отглеждането на лишени от родителски грижи деца и младежи дори след навършване на 18 години, набира SOS Приятели – дарители с постоянни месечни вноски. Всеки SOS Приятел сам избира сумата, с която се включва в отглеждането на децата всеки месец, като за онлайн регистрацията на неговите месечни вноски се използват специални таблети, с които екипите на организацията разполагат./

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543

е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg