Пощенско-филателно издание отбеляза 100-годишнината от Балканската война

16.04.2013

На 16 април 2013 година в Централната поща в Благоевград главният изпълнителен директор на "Български пощи” ЕАД Деян Дънешки пусна в употреба издание на тема "100 години от Балканската война /1912-1913/”. Пощенско-филателното издание включва четири пощенски марки, илюстрован плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Тиражът на пощенските марки е 10 000 броя, а на  илюстрования плик - 1339 броя. Художник на изданието е Татяна Узунова.

На церемонията за представянето на юбилейното пощенско-филателно издание присъстваха неговият художник Татяна Узунова, кметът на община Благоевград Атанас Камбитов и председателят на Съюза на филателистите в България Спас Панчев, които заедно с г-н Деян Дънешки валидираха изданието.