Ново пощенско-филателно издание „Европа 2013 – пощенски коли”

23.04.2013

На 24 април 2013 година от 10.30 часа в столичния Музей на съобщенията на улица  „Гурко” № 6 главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба пощенско-филателно издание на тема „ЕВРОПА 2013 – пощенски коли”. Изданието  включва 2 пощенски марки с номинални стойности 0,65 лв. и 1,50 лв., илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена (0,65 лв.) на пощенската услуга и специален печат. Художник на проекта е Емилиян Станкев.

Общият тираж на серията от две пощенски марки е 67 000, които ще бъдат отпечатани, както следва:

  • Тираж на серията от две пощенски марки, отпечатани в блок-листа – 24 000 серии.
  • Тираж на блока от две пощенски марки – 17 000 блока.
  • Тираж на серията от две пощенски марки, отпечатани в блок-листа, вложени в карнетка – 26 000 серии.

Тиражът на пощенския плик е 2550 броя.