“Български пощи” ЕАД започнаха работа по европейски проект “Съвременен център за кибер защита” ACDC

14.05.2013

“Български пощи” ЕАД започнаха работа по европейски проект “Съвременен център за кибер защита”  ACDC (Advanced Cyber Defense Center).

Проектът е на стойност 15 538 831.71 EUR, за период от 30 месеца. Той е разработен и спечелен от консорциум от 28  компании в 14 държави – членки на ЕС с участието на „Български пощи” ЕАД - единствен представител за България.

Дружеството участва в разработването на проект на тема “Надеждни е-услуги и други дейности” - по подтема “Киберсигурност” по Рамкова програма на Европейската комисия „Конкурентоспособност и иновации”.

Направлението. “Киберсигурност” е насочено към разработка и внедряване на иновативен софтуер за борба с паразитен софтуер от тип BOTNET, който прониква в големи мрежи от компютри. Целта е тестване и верификация на сигурността на информацията, предотвратяване и/или почистване от проникнал паразитен софтуер в подобни корпоративни мрежи, в които протичат отговорни бизнес процеси и/или се предоставят административни услуги на е-правителството, свързани с финансови транзакции и лични данни.

Предвид критичността на ИТ – инфраструктурата на „Български пощи” ЕАД  от гледна точка на лични данни, възможни нерегламентирани финансови транзакции с тях и др. кибер-заплахи, целта на проекта е да се елиминират подобни възможности и да се  опазят личните данни в базите данни.

На първия етап от работата в IT инфраструктурата на дружеството се внедрява мощен анти-ботнет софтуер за лабораторно тестване и пробна експлоатация. Целта е откриване, предотвратяване и блокиране на атаки от паразитен софтуер в мрежата на БП. Софтуерът е разработен от партньор в консорциума по проекта – CARNet, представител на СЕРТ Хърватия и изследователска организация за разработка на софтуер.

„Български пощи” ЕАД ще привлекат и подпомогнат компании от банковия сектор, от сферата на инкасо-услугите, на масовите гласувания по интернет в шоу-бизнеса и др. в борбата им с опасностите от атаки и проникване на опасни вируси, малуер и друг паразитен софтуер в информационните им системи и мрежи.

Със своята иновативност и мащабност проектът  ACDC няма аналог на територията на България. Планираните в проекта дейности и научни разработки  са в съответствие с политиката за информационна сигурност  в мрежата на националния пощенски оператор „Български пощи” ЕАД, както и в мрежите на  неговите корпоративни контрагенти. Софтуерната реализация на анти-ботнет стратегията в нашата мрежа ще бъде основа за решаването на проблема с кибер сигурността на национално ниво.

(виж повече...)