Пощенско –филателно издание на тема „Белоградчишки скали”

14.08.2013

На 15.08.2013 г., от 11:30 ч., на новооткритото изнесено работно място – щанд на „Български пощи” ЕАД в гр. Белоградчик, на туристическия обект „Белоградчишки скали”, ще бъде пуснато в употреба издание на тема „Белоградчишки скали”.

Пощенско–филателното издание представлява илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена (0,65 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Тираж на илюстрования плик - 3 140  бр. Художник - Димитрия Дзигарова.