Участие на Български пощи в XII Международна конференция по информационна сигурност и съхранение на данните

27.09.2013

„Български пощи” ЕАД  участваха в провелата се на 26.09.2013 г. в София, XII Конференция по информационна сигурност и съхранение на данните.

Румен Дончев, и.д. на дирекция „Информационни и комуникационни технологии”  представи опита на дружеството в защитата на автоматизираните информационни системи, както и Европейския проект „Съвременен център за кибер-защита” (ACDC) и участието на „Български пощи” ЕАД в проекта.