Участие на Български пощи ЕАД в Ежегодна асамблея - Дни на интернет сигурността 2013

04.10.2013

ECO – асоциацията на Германската интернет индустрия организира и проведе на 24 и 25.09.2013 г. в гр. Брюл, Германия, Ежегодната  асамблея - Дни на интернет сигурността 2013.

Проектът ACDC получи два слота за обществена изява в Дните на интернет сигурността: на 24.09.2013 г. от 14:30 – 17:30 и на 25.09.2013 от 13:00 – 18:00 часа. В дневния ред на асамблеята бяха включени презентации от лидерите по работните пакети за напредъка на проекта. Организаторите от ECO – асоциацията поканиха за участие членовете на консорциума , както и предоставиха възможност на членовете на консорциума да поканят свои партньори, гости и заинтересовани страни за участие в асамблеята.

От името на Български пощи ЕАД участие в асамблеята взеха членовете от екипа по проекта Атанас Димитров и Катя Великова. Бяха проведени работни срещи между разработчиците на антиботнет софтуерните продукти – CarNet, CyDef, Montimage, лидера на работен пакет 2 - LSEC, и BGPOST като участник с изградена тестова среда за експериментално внедряване на продуктите.

(снимки от събитието)