„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД ПОДПОМАГА ДОБРОВОЛЧЕСКИ КАУЗИ

21.09.2017

„Български пощи“ ЕАД, като социално ангажирана компания, се включи в популяризирането на доброволчески каузи в България.

Дружеството ще разпространи безвъзмездно 10 000 рекламно-информационни флаери на фондация „Герои на времето“,  която поддържа най-голямата платформа за доброволчество в България  – TimeHeroes. В TimeHeroes се публикува информация за всички актуални доброволчески инициативи в страната.

Рекламно-информационните флаери ще бъдат предоставяни в 20 пощенски станции на територията на страната, предимно в малки населени места и села, и ще информират възможно най-голям брой хора в пенсионна възраст за каузата на Телефона на доброволеца.

Целта на това сътрудничество е да се подпомагат хората в активна пенсионна възраст да преодоляват социалната изолация и чувството за самота, като бъдат активни, значими и полезни, включвайки се в доброволчески каузи.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg