БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ПОДКРЕПЯТ ТЕМАТИЧНИЯ СПЕКТАКЪЛ „НА НЕЯ С ОБИЧ! ЕМИЛ ДИМИТРОВ“

09.10.2017

В края на 2016-та и в началото на 2017-та година „Български пощи“ ЕАД реализира две успешни партньорства с организаторите на музикалния проект „На Нея с обич! Емил Димитров“.

Заедно с партньорските благодарности дружеството получи и предложение за подкрепа на нов тематичен спектакъл със същото название, който ще се състои на 3 ноември 2017 година в Зала 1 на Националния дворец на културата в София.

 „Български пощи“ ще дадат възможност за разполагане на рекламен плакат на спектакъла и поставяне на рекламни флаери в 144 пощенски станции на територията на София-град и София област за периода от 9-ти октомври до 3-ти ноември 2017 година.

Подкрепяйки последователно сценичния музикален проект „На нея с обич! Емил Димитров“, дружеството продължава да утвърждава своя авторитет в подкрепа на българската култура и изкуство.

Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70; GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg