„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ“ ВЗЕХА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ

28.11.2017

 

 

Заместник-изпълнителният директор на „Български пощи“ ЕАД инж.Емилия Фачева взе участие в международна конференция по въпросите за развитието на електронната търговия в световен мащаб, която се проведе на 20 и 21 ноември 2017 година в Турция.

В конференцията се включиха над 30 страни от Европа, Африка и Азия. Сред участниците бяха и представители на Всемирния пощенски съюз, на българските, китайските, японските, естонските, австрийските, македонските пощи и други, на банкови институции и телекоми.

На конференцията присъстваха министър-председателят на Турция, министри и заместник-министри от различни страни.

Тема на конференцията бяха основните насоки за развитие на електронната търговия в световен мащаб, като главните акценти бяха поставени върху иновационните политики и регулаторната рамка на електронната търговия, ролята на е-търговията в трансформацията на пощенските услуги, международното право в електронната търговия, логистичните модели в нея и др. Особено внимание бе обърнато на успешните проекти в електронната търговия, разширяване на мобилните приложения за нея и нейното бъдеще. Електронната търговия е една от най-бързо нарастващите в  района. В зависимост от размерите и обема й се очаква тя да достигне един милиард долара.

 

В рамките на конференцията бяха проведени дискусии на кръгли маси:

  • Мениджърска кръгла маса на тема „Цифрова трансформация на пощенските услуги и електронна търговия“.
  • Министерска кръгла маса на тема „Електронната търговия и дигиталният свят“.