Откриване на пощенска станция 100 в Студентски град

08.10.2010

Откриване на пощенска станция 100 в Студентски град
8 октомври 2010, 10.00 часа - ул.”Проф.Александър Фол” № 2

Днес министърът на транспорта Александър Цветков и главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД – Деян Дънешки откриха пощенска станция 100 в Студентски град.

Две стари и неугледни пощенски станции в Студентски град бяха обединени в една нова и съвременна - клон 100. Очакваният икономически ефект е 400 000 лева в следващите 5 години.

„Български пощи ще работят за това в недалечно бъдеще визията на пощенските станции в цялата страна да е модерна не само като помещения, но преди всичко като място където се предлагат съвременни качествени пощенски услуги и приветливо обслужване” подчерта главният изпълнителен директор на БП Деян Дънешки.

За да бъдат по-близо до клиентите си Български пощи ще открият пощенски гишета в големите търговски вериги, молове, метростанции и ще водят преговори за откриването на такива във висшите учебни заведения.