ПОЩЕНСКО - ФИЛАТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА „ЕВРОПА 2018 - МОСТОВЕ“

24.04.2018

На 25 април 2018 година, 10.30 часа, в Централна поща, гр. София, ул. „Гурко“  № 6, главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „Европа 2018 - мостове“.

Изданието се състои от две пощенски марки в тираж 18 000 броя, две пощенски марки в блок в тираж 10 100 броя, карнетка, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Особено интересни за колекционерите са четирите серии пощенски марки, вложени в карнетка и отпечатани в тираж 5 000 броя.
 

Автор на проекта е художничката Майя Чолакова.


 
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg