Валидация на марка в Сливен

15.05.2014

На 12 май 2014 година в сградата на община Сливен, беше пуснато в употреба издание на тема „Екология - 2014” 1  пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик със стандартен знак за цена на пощенската услуга (0,65 лв.) и специален пощенски печат.

Номиналната стойност на пощенската марка е 1 лев, а тиражът й - 11 000. Тиражът на илюстрования плик е 1597 броя.  Художник на проектите е Тодор Ангелиев.

Пощенско-филателните издания, посветени на победата на Стария бряст в европейския конкурс за Дърво на Европа бяха валидирани  от главния изпълнителен директор на "Български пощи"  Валентин Петков и кметът на Община Сливен Кольо Милков.