„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ОТКРИХА РЕКОНСТРУИРАНА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ В ГРАД ВАРНА

16.05.2014

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов и главният изпънителен директор на „Български пощи” ЕАД Валентин Петков откриха днес във Варна реконструиран пощенски офис.

С извършената реконструкция се подобрява обслужването на клиентите на „Български пощи” и сe създават по-добри условия за работа на служителите, каза министър Данаил Папазов.

Пощенската станция във Варна е 35–тата, открита пред тази година. Тя обслужва част от Район Младост, кв. Трошево, кв. Победа, Западна промишлена зона – общо около 13 000 домакинства. Средно месечно се изплащат пенсии на над 14 000 пенсионери.

Пощенската станция е реализирала печалба за 2013 година в размер на над 110 000 лева. Реконструкцията на станцията е на стойност около 35 000 лева.

За улеснение на гражданите е изградена рампа за инвалиди.