Проведе се пресконференция по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“

27.05.2014

На 27.05.2014г. от 11.00 часа в централно управление на „Български пощи“ ЕАД /ул. „Академик Стефан Младенов“ 1/, зала 205 се проведе пресконференция, на която беше представен проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

 Г-н Сашо Ламбов, ръководител на проекта, направи кратко представяне на проекта като наблегна на неговите цели, на основните дейности, чрез които ще бъдат реализирани и на целевата група.

На пресконференцията бяха поканени и присъстваха представители на български медии, на синдикални организации, защитаващи интересите на служителите в компанията, представители на ръководството и служители на „Български пощи“ ЕАД.

Презентацията може да изтеглите тук.