ПОЩЕНСКО – ФИЛАТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА „135 ГОДИНИ БЪЛГАРСКИ МИТНИЦИ”

06.08.2014

На 6 август 2014 година. бе пуснато в употреба специално филателно издание - пощенска марка и специален пощенски печат на тема „135 години български митници". На церемония в Централното митническо управление марката бе валидирана от главния изпълнителния директор на „Български пощи" ЕАД Валентин Петков и директора на Агенция „Митници" Павел Тонев.

„Как по-добре да отбележим 135-годишнината на митниците, освен с пощенска марка - своеобразен символ на пътуването, на обмена на пратки, на размяната на информация, най-общо казано на комуникациите. Българските митници и българската марка навлизат в делника почти паралелно, през 1879 година и това не е никак случайно. И двете - и марката, и митниците, са символ на създаването и укрепването на новия икономически и обществен живот в свободна България”, заяви по време на церемонията Павел Тонев и допълни: „Водещ приоритет за нас е намирането на баланс между намаляването на бариерите пред международната търговия, от една страна, и от друга - гарантиране на сигурността и безопасността на външните граници на Европейския съюз."

Изпълнителният директор на „Български пощи" Валентин Петков отбеляза, че и двете институции са с традиции и през всички тези години са имали тясно и ползотворно сътрудничество.

Пощенската марка е с номинал 0.65 лв. Тиражът е 11 000 броя, а проектът е изработен от художника доц. Кристина Борисова. Като вдъхновения за дизайна на марката служат Указ №2 на Княз Александър І Батенберг, с който са създадени митниците, както и съвременното лого на институцията. Специалният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 София до 8 август 2014 година, а свободният тираж от пощенски марки ще бъде разпространен в по-големите пощенски станции из цялата страна.