Български пощи с награда за Клиентско обслужване на EMS Кооператива

04.04.2019

 

„Български пощи“ ЕАД получи награда за Клиентско обслужване на EMS Кооператива за 2018 г. като признание за високо качество на обслужване в кол-центъра при предоставянето на международната куриерска услуга EMS. Наградата беше връчена на г-жа Емилия Фачева, заместник изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Български пощи“ ЕАД, от г-н Бишар Хюсеин, генерален секретар на Всемирния пощенски съюз (ВПС), и Патрик Рихон, Председател на Съвета на директорите на EMS Кооператива, по време на официална церемония в Международното бюро на организацията в гр. Берн, Швейцария на 28.03.2019 година.Церемонията съвпадна с официалните чествания по случай 20-та годишнина от създаването на EMS Кооператива. Той е създаден през 1999 г. от Съвета по пощенска експлоатация на ВПС с цел да насърчи сътрудничеството между пощенските оператори за предоставяне на висококачествена международна куриерска услуга. Понастоящем в EMS Кооператива членуват повече от 170 оператора.„Български пощи“ ЕАД изказва благодарност на следните служители на СП ИМС/Булпост – офис София, допринесли за получаването на наградата: Григор Митков, Георги Шалагин, Живка Стефанова, Мариян Недев, Емил Арсов и на техния ръководител Людмила Рангелова.