ПЕТА ФИЛАТЕЛНА ИЗЛОЖБА „СИЛИСТРА – 2019“

10.04.2019

Ръководството на ОПС Силистра, съвместно с Община Силистра – Дирекция „Хуманитарни дейности“ и Филателно дружество „Димитър Дончев“ Силистра организират от 11 до 18 април 2019 година Пета филателна изложба „Силистра – 2019“.
Откриването е на 11 април 2019 /четвъртък/ от 17.00 часа в Централна поща Силистра – паричен салон.
Изложбата е посветена на 140 годишнината от създаването на  Български пощенски съобщения, 140 години Българска пощенска марка и 140 години ПТТ станция Силистра.

 
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg