“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД – СЪС СЕРТИФИКАТ ПО ISO 27001:2013

11.11.2014

След ISO 9001:2008 дружеството защити още един международен сертификат – за съответствие на системата за информационна сигурност със стандарт ISO 27001:2013.

Сертификатът е получен след успешно изпълнение на проект „Изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на „Система за управление на сигурността на информацията (СУСИ)”. Разработената и внедрена Система за управление на сигурността на информацията по стандарт ISO 27001:2013 е обединена със Системата за управление на качеството в Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност (ИСУ). Системата успешно премина двата етапа на сертификационния одит, който бе извършен от фирма “Интертек” през месеците юли и октомври 2014 година.

Очакванията са новият сертификат да разшири значително конкурентоспособността и възможностите на дружеството за поемане на обществени поръчки, във връзка с все по-високите изисквания на пазара.