ПОЩЕНСКО - ФИЛАТЕЛНО ИЗДАНИЕ НА ТЕМА: „100 ГОДИНИ „ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ”

13.06.2019

На 14.06.2019 г. от 20:00 ч. в „Калоянова крепост“  с. Арбанаси, гр. Велико Търново, ръководителат на Областна пощенска станция В.Търново Анета Тангалова ще валидира пощенско-филателно издание на тема „100 години „Зонта Интернешънъл” – една пощенска марка и специален пощенски печат в тираж 10 500 броя.

Автор на проекта е художникът Люба Томова.
 
Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg