„Български пощи” ЕАД увеличава ефективността на мрежата си чрез разширяване на дейностите по плащане на данъци и такси от данъчно задължените лица

16.02.2015

„Български пощи” ЕАД увеличава ефективността на мрежата си чрез разширяване на  дейностите по плащане на данъци и такси от данъчно задължените лица.

Дружеството увеличава броя на пощенските станции, в които могат да се плащат местни данъци и такси от данъчно задължени лица. Към 3 февруари 2015 г. те са 568 за 45 общини.

От февруари 2015 година, освен данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, в пощенските офиси ще се  инкасират и суми за други видове данък – патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, както и дължимите лихви за посочените задължения. За целта е достатъчно да се съобщи на пощенския  служител единния граждански номер на данъчно задълженото лице.

В момента услугата се предлага в определени пощенски станции на територията на град София, София област, Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Благоевград, Кюстендил, Враца и Кърджали.

Услугата се развива динамично и в близко време, с цел улесняване на гражданите, ще бъде възможно „дистанционно„ плащане на данъци за цялата страна. От едно населено място ще може да се плащат данъци и за друго населено място. Крайната цел е поетапно в 2490 ПС да се инкасират суми за над 260 общини в цялата страна.

На сайта на „Български пощи” ЕАД има::

  1. Списък на пощенските станции, в които се инкасират суми за МДТ към 3 февруари 2015 година;
  2. Списък на общините, за които се инкасират суми за МДТ към 3 февруари 2015 година.