ОТ ДНЕС ПЛАЩАМЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА ПЛОВДИВ В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ

19.02.2015

От днес стартира плащането на данъци и такси към Община Пловдив в пощенските станции.

В резултат на подписан договор между „Български пощи” ЕАД и Община Пловдив в пощенските станции могат да се плащат суми за местни данъци и такси, такса за административни услуги, такси за притежаване на куче, туристически такси, патентен данък, данък върху наследствата, други данъци, такси и глоби, както и задължения и лихви за минали години от данъчно задължени лица.