Пресконференция по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“

15.03.2015

На 19.03.2015г. от 11.00 часа в зала 205 в  централно управление на „Български пощи“ ЕАД с адрес ул. „Академик Стефан Младенов“ 1, блок 31, 1700 София, ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“.

На пресконференцията екипът по изпълнение ще представи постигнатите резултати по проекта, който е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, схема BG051PO001-2.3.03 „Безопасен труд“, съфинансирани от Европейския социален фонд.

Официалната покана за събитието може да намерите тук.