„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ОТКРИВА НОВ ПОЩЕНСКИ ОФИС В ГРАД ВИДИН

13.09.2015

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Каним ви на 14.09.2015 г., от 11.00 ч., на откриването на нов пощенски офис на територията на Общински пазар, град Видин.

Офисът ще бъде открит от заместник изпълнителния директор на „Български пощи” ЕАД Димитър Геновски.