Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Български пощи” ЕАД пускат в употреба илюстрована пощенска карта за 200 - годишнината от рождението на Николай Пирогов.

24.11.2010

На 25.11.2010 г., от 10.30 ч., в Музея на съобщенията, гр. София, ул. „Гурко” № 6, ще бъде пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Николай Пирогов (1810-1881)” -  илюстрована карта със стандартен знак за цена (0,35 лв.) на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Тиражът на илюстрованата карта е 775 броя.

Художник на изданието е Ненко Атанасов.

Специализираният пощенски печат ще бъде предоставен за използване в Пощенска станция 1000 в София за три работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.