ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ТРАНСПОРТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ДО И ОТ БЪЛГАРСКИ РАЗМЕННО-СОРТИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР “

21.10.2015

На 22.10.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа в зала 205 в  Централно управление на „Български пощи“ ЕАД (ул. „Акад. Стефан Младенов“ 1, бл. 31, София) ще се проведе пресконференция по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център “.

На пресконференцията екипът по изпълнение ще представи резултатите от изпълнението на проекта, който е финансиран по схема BG051PO001-2.2.03 “На път” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Официалната покана за събитието може да намерите тук.