УЧРЕДЯВАНЕ НА „СТРАТЕГИЧЕСКА ГРУПА НА ПОЩЕНСКИТЕ ОПЕРАТОРИ ОТ ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА”

22.10.2015

„Български пощи” ЕАД и още дванадесет пощенски оператори от Румъния, Турция, Македония, Албания, Кипър, Хърватска и др. подписаха Меморандум за учредяване на „Стратегическа група на пощенските оператори от Югоизточна Европа”.

Подписването на Меморандума цели установяване на по-близки партньорски отношения между страните. Предстои да се проучват потенциални възможности за регионално развитие и да се насърчават двустранните отношения между държавите в групата по отношение на търговия, логистика, експлоатация. Общото сътрудничество ще помага за представяне на регионалните интереси пред международни органи и власти. В Меморандума се предвижда и взаимна помощ за осигуряване на финансиране, предоставяно от регионални, европейски и международни институции.

„Стратегическата група на пощенските оператори от Югоизточна Европа” ще бъде неформално причислена към PostEurop (Асоциация на публичните пощенски оператори в Европа). За постигане на своите цели тя ще поддържа отношения с други национални и международни асоциации и институции.