АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД ЗА ПАРИЧНИ ПРЕВОДИ ПО СИСТЕМАТА МЪНИГРАМ ЗА И ОТ ГЪРЦИЯ

22.10.2015

 „Български пощи” ЕАД информира своите клиенти за актуалната към момента  информация от МъниГрам  във връзка с паричните преводи за и от Гърция:

  • При изпращане на паричен превод  до Гърция максималната сума е  6999.00 евро на транзакция.
  • 500.00 евро е максималната сума, която едно лице може да изпрати от Гърция за чужбина за един календарен месец.