„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД СКЛЮЧИХА ДОГОВОР И С ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПЛАЩАНЕ В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

26.11.2015

„Български пощи” ЕАД сключиха договор и с Община Перник за плащане в пощенските станции на местни данъци и такси. Досега подобни договори са сключени със 143 общини.

Вече в пощенските станции на дружеството, на територията на страната, могат да  се инкасират суми за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, патентен данък, данък върху превозните средства, приходи от наета земя, такса за притежаване на куче, такси за гробни места, както и дължимите лихви за посочените задължения и за община Перник.