В ПОЩЕНСКИТЕ СТАНЦИИ ОТНОВО МОГАТ ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ“ ЕАД

11.03.2020

В пощенските станции отново могат да се заплащат задължения към „Топлофикация София“ ЕАД. За целта е необходимо да се предостави клиентския номер на абоната.
Системата за инкасиране на сметки работи без проблеми.
 


Дора Цветкова – връзки с обществеността,
Български пощи ЕАД
Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543
е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg