Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Български пощи” ЕАД пуснаха в употреба издание на тема „200 години от рождението на Захари Зограф (1810-1853)”

26.11.2010

Днес, 26.11.2010 г., в 10.30 ч. в салоните за временни експозиции, гр. София,

ул. „Княз Александър I Батенберг” № 1, бе пуснато в употреба издание на тема „200 години от рождението на Захари Зограф (1810-1853)” - една пощенска марка в блок и специален пощенски печат.

Тираж на блока с пощенската марка - 11 000 броя.

Художник - Валери Александров.

Специализираният пощенски печат ще бъдат предоставен за използване в Пощенска  станция 1000 в София за  три работни дни, считано от датата на пускане на изданието в употреба.