ПОЩЕНСКО – ФИЛАТЕЛНИ ИЗДАНИЯ НА ТЕМА: „Велики пътешественици – Витус Йонасен Беринг“ И „500 години от смъртта на Рафаело Санцио“

01.09.2020

 

 

На 02.09.2020 г. от 11.30 ч., пред филателния магазин в Централна поща, гр. Пловдив, пл. „Централен“ № 1, ще бъдат пуснати в употреба две пощенско-филателни издания.

 

Първото е на тема: „Велики пътешественици – Витус Йонасен Беринг“ – една пощенска марка в блок и специален пощенски печат в тираж 3600 бр. Художник е Емилиян Станкев.

 

Второто е на тема: „500 години от смъртта на Рафаело Санцио“ – една пощенска марка в блок, илюстрован пощенски плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Тиражът на пощенската марка в блок е 6000 бр., а тиражът на пощенския плик – 641бр.

Художник е Венцислав Йосифов.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543

е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg