Пускане в употреба издание на тема „20 години от създаването на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – илюстрована пощенска карта

29.10.2020

На 30.10.2020 г. от 14.00 ч. в Градина „Кристал“, бул. „Цар Освободител“ № 9, главният изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема „20 години от създаването на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно-почивно дело“ – илюстрована пощенска карта със стандартен знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат.

 

В официалната церемония ще участват заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков и изпълнителният директор на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Валери Стоянов.

 

Художник на изданието е Венцислав Йорданов.

 

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70,GSM 0884 860 543

е-mail: dora.cvetkova@bgpost.bg