Практика на ученици в „Български пощи“ ЕАД

17.09.2021

От 20.09.2021 г., в Българският разменно-сортировъчен център на „Български пощи“ ЕАД, започва в реални условия учебно-производствена практика на ученици от 94 СУ ”Димитър Страшимиров”, гр. София.

Учениците от 11-ти и 12 –ти класове, по специалността „Логистика на товари и услуги“, професия „Куриер“, ще бъдат въведени в работата на експлоатационните служба в БРСЦ. Във всяка група от 10 – 13 ученика е осигурено присъствие на учител и служител на „Български пощи” ЕАД.

Специалността е нова за училището и тази година ще бъде преподавана за първи път.

Провеждането на учебно-производствената практика е възможност тя да се превърне в отправна точка за професионална кариера в „Български пощи” ЕАД.

Дора Цветкова – връзки с обществеността,

Български пощи ЕАД

Тел.949 32 70, GSM 0884 860 543

е-mail: [email protected]