Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Български пощи” ЕАД пуснаха в употреба издание на тема: „20 години от създаването на Атлантическия клуб в България”

11.04.2011

Днес, 11.04.2011 г., в Музея на съобщенията в София бе пуснато в употреба издание на тема: „20 години от създаването на Атлантическия клуб в България” – една пощенска марка в блок с номинална стойност 1,00 лв., илюстрован пощенски плик и специален пощенски печат.

Тираж на блока с 1 марка: 13 000 (тринадесет хиляди) броя. Тираж на илюстрования плик: 1 563 (хиляда петстотин и шестдесет и три) броя.

Художник: Цветан Илиев