Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Български пощи” ЕАД, пускат в употреба издание на тема „Великден”

13.04.2011

На 15.04.2011 г. от 10.30 ч. в Музея на съобщенията в гр. София, ул. „Гурко” № 6, ще бъде  пуснато в употреба издание на тема „Великден” - илюстрован пощенски плик със стандартен знак на пощенската услуга (0,65 лв.) и специален печат. Тираж на илюстрования плик: 5 913 броя.

Художник: Маргарита Ершова.