Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Български пощи” ЕАД пускат в употреба издание на тема „Музей на Дунавския риболов, гр. Тутракан”

28.06.2011

На 29 юни 2011 година, от 14.30 часа в Музея на Дунавския риболов и лодкостроенето в гр. Тутракан /ул. „Трансмариска” № 5/ главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба издание на тема: „Музей на Дунавския риболов, гр. Тутракан” - серия от 4 пощенски марки в малък лист с номинална стойност 2 по 0.65 лева и 2 по 1.00 лева; илюстрован плик с оригинален знак за цена (0,65 лева) на пощенската услуга и специален пощенски печат.

Тиражът на новите пощенски марки е 15 000 броя, а тиражът на илюстрования плик - 1 353 броя. Автор на филателното издание е художникът проф. Стефан Груев.