Музеят на Дунавския риболов бе увековечен върху филателно издание

30.06.2011

В Деня на река Дунав – 29 юни, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и „Български пощи” ЕАД пуснаха в употреба филателно издание на тема „Музей на Дунавския риболов, гр. Тутракан”. Официалното пускане на изданието бе извършено от главния изпълнителен директор на „Български пощи” Деян Дънешки.

Етнографският музей на Дунавския риболов и лодкостроенето е единствен по рода си в страните по поречието на река Дунав и е сред стоте национални туристически обекти в България.

Новото филателно издание съдържа четири пощенски марки в малък лист, илюстрован плик с оригинален знак за цена на пощенската услуга и специален пощенски печат. Пощенските марки са с номинална стойност съответно 2 от 0,65 лв. и 2 от 1,00 лв., а тиражът им е 15 000. Тиражът на илюстрования плик е 1 563 броя. Автор на проектите е известният български художник проф. Стефан Груев.

Върху изданието от четири пощенски марки са изобразени различни видове риби, които обитават река Дунав и са обект на промишлен и спортен риболов. В двете марки с номинал от 1 лев на преден план са изображенията на знаковите обитатели на реката моруна и сом, а „плуващите” край тях риби носят не толкова познатите ни имена като михалица, маронаш, маструга и др.

Световната практика показва, че пощенските марки с изобразени на тях риби са сред най-търсените от колекционерите-филателисти.