Главният изпълнителен директор на Български пощи се среща с европейски социални партньори

01.09.2011

Днес, 1 септември 2011 г.,  ще се проведе среща между главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Дeян Дънешки  и главния секретар на Европейския център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес (CEEP) - Ралф Реш. По време на срещата ще бъдат обсъдени възможностите за сътрудничество между „Български пощи” ЕАД и CEEP.

Европейският център на предприятията с публично участие и предприятията от общ икономически интерес е  един от трите признати социални партньора на Комисията на ЕС. Като асоциация, която представлява предприятията и организациите на работодателите с публично участие и предприятията, които извършват дейности от общ икономически интерес, центърът представлява обществените работодатели при водене на европейския социален диалог.

Г-н Реш е в България по покана на главния секретар на Асоциацията на индустриалния капитал в България д-р Милена Ангелова във връзка с провеждането на публичното изслушване на тема: „Зелената книга – европейска рамка за корпоративно управление”. Събитието е организирано от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). То ще се състои на 2 септември 2011 г. (петък) от 9,30 ч. в зала „Сердика” на столичния хотел  хотел „Шератон”.