Среща на ръководството на „Български пощи” ЕАД с директорите на териториални поделения – Варна, Добрич, Шумен, Търговище

11.06.2010

На 10 юни в гр.Варна главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки, придружен от заместник директора Станислав Дочев, главния директор Пламен Павлов и директора на дирекция „Търговска, маркетинг и бизнес развитие” Людмил Александров се срещна с директорите и главните счетоводители на териториалните поделения – Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

Срещата е първа стъпка за създаване на регионално управление – Варна. Ръководството на БП заяви твърдото си намерение да продължи реформата по преструктуриране на дружеството. Главният директор Пламен Павлов и директорът на териториално поделение Пловдив Мартин Захариев запознаха присъстващите с проекта „Структуриране на Южен централен регион и обособяване на регионално управление „Български пощи” ЕАД – Пловдив".