Среща на ръководството на „Български пощи” ЕАД с директорите на териториални поделения – Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора

18.06.2010

На 17 юни 2010г. в гр.Бургас, главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки, придружен от заместник директора Станислав Дочев, главния директор Пламен Павлов, директора на дирекция „Правно административна и човешки ресурси” Димана Димитрова и директора на дирекция „Основни услуги и логистика” Калин Анастасов, се срещна с директорите и главните счетоводители на териториалните поделения Бургас, Ямбол, Сливен и Стара Загора.

Тази първа среща се проведе във връзка с преструктурирането на БП и създаване на регионално управление – Бургас.

Г-н Дънешки се запозна лично с директорите и главните счетоводители, и подчерта твърдото си намерение да продължи реформата по преструктуриране на дружеството.

Главният директор по преструктурирането на БП Пламен Павлов и директора на териториално поделение Пловдив Мартин Захариев направиха презентация на стъпките, които следват в процеса на създаване на регионално управление Бургас.