Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Български пощи пускат в употреба филателно издание на тема “Каменна пластика от Стара Загора IX-XI век”

19.05.2012

На 22 май 2012 година от 10.30 часа в Музея на съобщенията в столицата (ул. Гурко” № 6) главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки ще пусне в употреба пощенско издание на тема Каменна пластика от Стара Загора IX-XI век”, включващо пощенска марка с номинална стойност 0,65 лева в тираж 80 000 броя и специален пощенски печат.

Автор на проектите на изданието е художникът  д-р Илия Груев.

Новата марка е с изображението на лъв и е част от каталога за изработването на марки с персонализирани винетки.