Участие на „Български пощи” ЕАД в есенния Международен Пловдивски панаир 2012

21.09.2012

Тази есен  „Български пощи” ЕАД ще участва в Международния Пловдивски панаир (24 – 29 септември 2012 г.), за да  популяризира своите традиционни и нови услуги и продукти.

Щандът на дружеството ще бъде разположен до Информационното бюро на позиция ІІ-26, която е в непосредствена близост до Централния вход - посока Палата № 8. Той ще функционира и като Временна пощенска станция,  която ще предлага:

 • приемане на кореспонденски пратки;
 • приемане на куриерски пратки -  Булпост и EMS;
 • копирни услуги;
 • търговска дейност- продажба на пликове, пощенски марки, картички, сувенири, вестници и списания;
 • приемане на заявки за отпечатване на "Персонални марки”.

По време на изложението ще бъде представена и най-новата услуга - BGPostCard.

Служители на Български пощи ще предлагат оферти на посетителите и участниците в изложението за:

 • Куриерски услуги;
 • Обществен превоз на товари;
 • Безадресна доставка;
 • Пряка пощенска реклама;
 • Рекламни услуги;
 • Персонална марка с винетка;
 • Хибридна поща.