БЪЛГАРИЯ БЕ ИЗБРАНА В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ВСЕМИРНИЯ ПОЩЕНСКИ СЪЮЗ ПО ВРЕМЕ КОНГРЕСА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА В ДОХА, КАТАР

12.10.2012

България бе избрана в ръководните органи на Всемирния пощенски съюз по време Конгреса на организацията в Доха, Катар.

На 10 октомври 2012 г. по време на ХХV Конгрес на Всемирния пощенски съюз, се състояха избори за членство в двата ръководни органа на Всемирния пощенски съюз – Административния съвет и Съвета за пощенска експлоатация. От общо 161 присъстващи страни-членки, в изборите за Административния съвет и Съвета за пощенска експлоатация взеха участие 158 държави. България беше избрана за член и на двете ръководни структури. В рамките на местата, полагащи се на страните-членки от географска група „Източна Европа и Северна Азия”, България бе избрана за член на Административния съвет заедно с Полша, Румъния, Руската федерация и Украйна. Това е признание за международния авторитет на нашата страна и на нейната пощенска администрация.

На форума в Катар страната ни бе представлявана от заместник-министърът на информационните технологии и съобщенията Валери Борисов, и главният изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД Деян Дънешки.

След 8 годишен период, в който България бе извън управлението на най-престижната международна организация в пощенския сектор, изборът на страната ни както в Административния съвет, така и в Съвета за пощенска експлоатация, е изключителен успех. Участието в ръководните органи осигурява възможност на страната да бъде част от формирането на световната политика в областта на пощенските услуги, изготвянето на международната пощенска регламентация, както и реформиране на организацията в отговор на развиващите се процеси на глобализация и либерализация на пощенските услуги.

В рамките на ръководните органи, България ще работи активно за развитието на международните пощенски услуги, като ще изразява едновременно интересите на държавата, на географската група, към която принадлежи, и  на страните-членки на Европейския съюз.