Обявление за търг с тайно наддаване, гр. София

07.05.2020

 

О Б Я В Л Е Н И Е

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед №РД-08-199/30.04.2020 г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Помещение с площ от 58 кв.м, част от ПС София-1164, в жилищна сграда на ул. „Цанко Церковски” № 33, кв.Лозенец, гр.София.

Начална тръжна месечна цена – 1100 (хиляда и сто) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.05.2020 г. от 11.00 часа в ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

За контакти: К.Бабалеева – 02/949 31 96

                      Ив.Митова – 02/949 32 14

Обявлението е публикувано на 07.05.2020 г. в-к 24 часа