Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

24.02.2017

В ДВ бр.18 от 24.02.2017 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол – гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ „ Магазинно помещение – РЕП”, намиращо се на ул. „Юрий Гагарин” № 7 в Перник, кв. „Изток” , обособена част от „Български пощи” ЕАД

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf)