Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

07.03.2017

 

В ДВ бр.20 от 07.03.2017 г.

Агенция за приватизация и следприватизационен контрол –гр. София е обявила публичен търг  с явно наддаване за продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55302.501.1803.1.2, намиращ се на пл.20-ти април 4, ет. 1, гр. Панагюрище, обособена част от „Български пощи” ЕАД.

Пълният текст на обявата може да видите тук (pdf).