Обявление за търг с тайно наддаване [РУ ЗР]

21.12.2015

„Български пощи” ЕАД на основание чл.15 от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/, Заповед № РД-08-453 / 02.12.2015 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД-00-1279/18.12.2015 г. на Директора   на РУ „Западен регион”   обявява  

Търг с  тайно   наддаване   за   продажба на 23  / двадсет и три / броя   МПС по следните позиции:

 1. ОПС Благоевград -„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. № Е 3411 АН. Единична  начална тръжна цена  2 200 лева без ДДС;
 2. ОПС Благоевград -„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  Е 5716 АР. Единична  начална тръжна цена  2 240 лева без ДДС;
 3. ОПС Благоевград -„Рено” Канго, товарен, рег. №  Е 0383 АР. Единична  начална тръжна цена  2 245 лева без ДДС;
 4. ОПС Благоевград -„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  Е 5482 АТ. Единична  начална тръжна цена  2 200 лева без ДДС;
 5. ОПС Благоевград -„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  Е 3267 АТ. Единична  начална тръжна цена  2 240 лева без ДДС;
 6. ОПС Благоевгра –„Шкода” Фелиция, лек, рег. № Е 2913 ВА. Единична  начална тръжна цена  1 100 лева без ДДС;
 7. ОПС Видин - „Рено” Канго, товарен, рег. № BH 1248  BH. Единична  начална тръжна цена  1 670 лева без ДДС;
 8. ОПС Видин –„Сузуки” Самурай, лек, рег. № BH 8831  BH. Единична  начална тръжна цена  970 лева без ДДС;
 9. ОПС Враца – „Пежо” 406, лек, рег. № М 1405 АК. Единична  начална тръжна цена  1 150 лева без ДДС;
 10. ОПС Враца- „Лада” ВАЗ 21213, лек, рег. № ВР 2168 АН. Единична  начална тръжна цена  690 лева без ДДС;
 11. ОПС Враца –„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  ВР 7957 АХ. Единична  начална тръжна цена  1 850 лева без ДДС;
 12. ОПС Враца –„Ситроен” Берлинго, товарен, рег. №  ВР 4788 АМ. Единична  начална тръжна цена  2 050 лева без ДДС;
 13. ОПС Враца – „Рено” Канго, товарен, рег. № ВР 4609 АК. Единична  начална тръжна цена  2 230 лева без ДДС;
 14. ОПС Враца - „Фолксваген”, Пасат, лек, рег. № ВР 3979 АК. Единична  начална тръжна цена  1 200 лева без ДДС;
 15. ОПС Кюстендил – „Ситроен” С15D, Берлинго, товарен, рег. № КН 2026АВ. Единична  начална тръжна цена  1 100 лева без ДДС;
 16. ОПС Кюстендил – „Ситроен”, Берлинго, товарен, рег. № КН 9406АК. Единична  начална тръжна цена  1 690 лева без ДДС;
 17. ОПС Кюстендил – „Ситроен”, Берлинго, товарен, рег. № КН 0190АН. Единична  начална тръжна цена  1 910 лева без ДДС;
 18. ОПС Кюстендил – „Форд”, Ескорт, лек, рег. № КН 6511 АМ. Единична  начална тръжна цена  1 260 лева без ДДС;
 19. ОПС Кюстендил – „Рено”, Канго, товарен, рег. № КН 2711 АМ. Единична  начална тръжна цена  2 175 лева без ДДС;
 20. ОПС София – град -  „Ивеко” 40 С 12, товарен, рег. № СА 4751 МР. Единична  начална тръжна цена  3 930 лева без ДДС;
 21. ОПС София – град -  „Ивеко” 40 С 12, товарен, рег. № СО 0593 НА. Единична  начална тръжна цена  3 930 лева без ДДС;
 22. ОПС София – окръг -  „Рено” Клио, товарен, рег. № СА 9469 АА. Единична  начална тръжна цена  1 000 лева без ДДС;
 23. ОПС София – окръг -  „Сеат” Толедо, лек, рег. № С 1864 НК. Единична  начална тръжна цена  1 000 лева без ДДС.

Всички цени са определени от независим лицензиран оценител и са без включен ДДС.

І. Предмет - продажба на движими вещи – 23 / двадесет и три /   МПС

ІІ. Вид на търга –  с тайно наддаване;  заседание - открито.

ІІІ. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена

ІV. Депозит за участие – парична сума в размер на 10 % от първоначалната тръжна цена на МПС по всяка една позиция, внесена в касата на съответното ОПС или чрез банков превод по сметка  BG 73 CECB 9790 1042 9257 00 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ХИМИМПОРТ.

V. Тръжна документация може да бъде закупена  всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.  след публикуване на обявата срещу невъзвръщаема сума в размер на 20 /двадесет/ лева с ДДС, внесена в касата на съответното ОПС или на РУ ”Западен регион”. Получава се от съответното ОПС – за позиции от №1 до №6  - ОПС Благоевград, пл. „Христо Ботев” №2; за позиции № 7 и №8 -ОПС Видин, гр.Видин, ул. „Княз Ал.Батенберг”№10; за позиции от №9 до № 14 – ОПС Враца, ул. „Лукашов” №3; за позиции от № 15 до № 19 – ОПС Кюстендил, гр. Кюстендил, бул.”България” №2; за позиции № 20 и №2 – РУ „Западен регион” – гр.София, ул. „Владайска” № 33; за позиции № 22 и №23 – ОПС София –окръг, гр. София, гр. София, ул. Клокотница № 35-37

VІ. Условия за оглед – всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:30ч след представяне  на документ за закупена документация  и удостоверение за право на оглед в присъствието на представител на собственика „БП” ЕАД по адреси на автобазите в ОПС Благоевград,  Видин, Враца, Кюстендил, София-град, София-окръг.

VІІ. Срок за приемане на заявления – предложенията се подават по   местонахождението на    МПС   в   съответното    ОПС   в   срок  до 16:00 часа на 14 /четиринадесетия / ден от датата  на публикуване на обявлението.

ІХ. Дата, място и  час на провеждане на търга – 12.01.2016 г. от 13:00 часа, в сградата на РУ “Западен регион”, гр. София, ул. „Владайска” № 33 - заседателна зала.

Х. Ден, място и час на повторно провеждане на търга – на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

За контакти: Дора Димова – ръководител отдел „РО”- РУ „Западен регион”, тел. 02 9525892