Публикувани обяви от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на 2 бр. имоти, собственост на „Български пощи“ ЕАД

29.01.2016

В ДВ  бр.8 от 29.01.2016 г. са публикувани обяви от  Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на  2 бр. имоти, собственост на  „Български пощи“ – ЕАД, намиращи се в гр. Русе, съответно на ул. Александровска 97 и  на ул. Тича 20.

Пълният текст на обявите можете да видите тук (pdf)