Публикувана обява от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол за продажба на имот, собственост на „Български пощи“ ЕАД

03.02.2016

Агенция  за приватизация и следприватизационен контрол обявява търг  за продажба на имот, собственост на „Български пощи“  ЕАД, намиращ се в гр. Русе на бул. България 118.

Обявата (pdf) е публикувана в ДВ бр.9 от 02.02.2016 г.